REFERENCJE

LISTA OBIEKTÓW :
BUDYNEK NORTH GATE
HOTELE :  HOTEL LOGOS / HOTEL DIPSERVICE
KONSTRUKCJA POD KURTYNY DŹWIĘKOCHŁONNE NA TERENIE
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ul.MARSA
KONSTRUKCJA POD KLIMATYZATORY NA BUDYNKU
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
APARTAMENTOWIEC ul.KOSCIAŃSKA
SIEDZIBA PSE-OPERATOR S.A. W WARSZAWIE
OSIEDLA :  „SŁONECZNY STOK" / „ZDROWA” ETAP I/„PRZY
ORANŻERII" ETAP II
BUDYNEK SAWA WOLA
powrót ›